Csillagocska Pedagógus kórus

A Csillagocska Református Zeneóvoda 2002 szeptemberében nyitotta kapuit a Csillagocska Alapítvány anyaintézmény megalakulásával egy időben Nagyváradon. Óvodánk mindennapi tevékenységeihez erőt ad az a cél, hogy fontos feladatunk térségünkben felhívni a figyelmet, a lassan feledésbe merülő népi értékeinkre, a magyar gyermekdalainkra, néptáncunkra, a mese és játék örömére, amelyet a közösség és hit ereje tart össze. Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját jelenti, jelentős szerepe van a szakoktatásban is. Ezért hisszük és valljuk, hogy a legfontosabb a magyar anyanyelvünk elsajátítása mellett a zenei anyanyelvünk megismerése.  „… A zeneképzést tulajdonképpen már az óvodában kell elindítani, hogy a gyermek a zene alapelemeit korán idegezze be, mert a zenei hallásra való nevelés csak ezzel a korán meginduló alapos munkával válhat eredményessé.” (Nyilatkozat a „Fiatalok” című lapban, 1941)

Csillagocska_Pedagogus_Kórus - pedagogus_korus_1.jpg

A Csillagocska Pedagógus Kórus repertoárjában elsődlegesen 20-21. századi magyar zeneszerzők világi és egyházi művei szerepelnek: Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Birtalan József, Berkesi Sándor, Papp Lajos

Csillagocska_Pedagogus_Kórus - pedagogus_korus_5.jpg

2017 áprilisában fogalmazódott meg az igény, hogy az óvodai és néptáncpedagógusok énekkart alakítsanak, melyre Brugós Anikót, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem karnagyát, a Csillagocska Néptáncegyüttes énekes oktatóját kérték fel.

A kórus célja a kórusművészet iránt érdeklődő magyar pedagógusok összefogása és a karéneklés hagyományának ápolása, a pedagógusok énekhangjának képzése, karban tartása, az énekhangok kezelésének, fejlesztésének felelősségteljes szemléletével.

„A többszólamú éneklés, s vele párhuzamosan fejlődő halló- és felfogóképesség olyanok számára is megnyitja a világirodalom remekeit, akik semmiféle hangszeren nem játszanak. S a művek csak akkor tölthetik be létük célját, ha milliók lelkében keltenek visszhangot.” (Kodály Zoltán: Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat, 1941).